Photo series of trips, events and projects in Europe and Asia. More photos of each event can be found in the similar folder in 'Complete Galleries'.
Rietsnijder in Biesbosch, NL, 2017Yaoji Jak Shearing, China, 2015Yaoji, China, 2015HuangLongXi, China, 2015Jungfrau, Switzerland, 2014Chiang Mai, Thailand, 2014Groningen, Holland, 2013Baptism, Rhenen, 2013Xichang, Sichuan, China, 2012De Wieden, Holland, 2012Italy, 2012Holland, 2011JiuDing Shan in snow, China, 2011JiuDing Shan, China, 2011Emei Shan, China, 2011Guizhou (Miao), China, 2011Guizhou (Dong), China, 2011Guizhou (Yao-Shui), China, 2011ChunJie Rush, China, 2011Fish Market, Malaysia, 2010Dutch Autumn, 2010Holy Sites, Sichuan, China, 2010Sanya, Hainan, China, 2010Qinghai, Gansu (Silk Route), 2010Xinjiang, China (Silk Route), 2010Gobi desert, Gansu, China (Silk Route), 2010Wales, UK, 2010London, UK, 2010Malaysia, 2009Emei Shan, Sichuan, China,  2009Chengdu, Sichuan, China,  2009Old Villages in Sichuan, China,  2009Luobozhai, Sichuan, China,  2009ChongQing, China,  2009West Yunnan & Sichuan,  2009Papua, Indonesia,  2009Xishuanbanna, Yunnan, China,  2008Valais, Switzerland,  2008Xishuanbanna, Yunnan, China,  2008